Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer51730/public_html/koniecznybudownictwo.pl/wp-content/plugins/EF3-Framework/frameworks/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
#03 ODSTĘPSTWO OD PRZEPISU §271 UST. 8 WT – Konieczny Budownictwo

#03 ODSTĘPSTWO OD PRZEPISU §271 UST. 8 WT

ODSTĘPSTWO OD PRZEPISU §271 UST. 8 WT
🏠Są takie trudne tematy, o które pytacie… Brak możliwości budowy na Waszych działkach, odmowa zatwierdzenia kompletnego projektu budowlanego, odmowa udzielenia pozwolenia na budowę, itd… 🏠
📜Istnieje taki artykuł ustawy Prawo Budowlane (art. 9 ust. 1) który mówi, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Niestety często zdarza się błędne uznanie czy akurat w rozpatrywanej sprawie zachodzi SZCZEGÓLNIE UZASDANIONY PRZYPADEK dopuszczający odstępstwo.📜
👷W przypadku, który opisuję, sprawa zakończyła się powodzeniem! 👷
Sprawa dotyczyła budowy budynku (na działce, dla której wydano warunki zabudowy) w odległości od granicy lasu. Zgodnie z §271 ust. 8 WT, ściana budynku powinna być zlokalizowana minimum 12m od granicy lasu. W sytuacji, o której piszę, las jest po obu stronach działki! W przypadku działki o szerokości np. 25 m, pozostaje pas o szerokości AŻ!!🤣 1m na zabudowę.
📖Należało wystąpić zatem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, gdyż inwestor wykazujący prawo do dysponowania nieruchomością, która przeznaczona jest do zabudowy, nie mógł zrealizować swego prawa podmiotowego, jakim jest prawo zabudowy nieruchomości gruntowej.
✏️Inwestor wystąpił i OTRZYMAŁ ZGODĘ na odstępstwo od przepisu §271 ust. 8 WT, polegające na wykonaniu projektowanego budynku mieszkalnego w odległości 4m od granicy lasu, a projekt budynku wykonano w klasie B odporności pożarowej zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
💪Nigdy nie rezygnujcie ze swoich planów inwestycyjnych! 💪
👷 Macie podobne trudne sytuacje? Napiszcie! 👷